بر اساس ماده 26 اساسنامه، هيأت مؤسس جمعي از اساتيد و محققان در زمينه علوم عقلي مي باشند كه توسط هيئت عالي نظارت تعيين يا تأييد مي‌گردند. در همين راستا ناظران محترم عالي حضرات آقايان ذيل الذكر را بعنوان هيأت مؤسس مجمع عالي حكمت اسلامي انتخاب نمودند:

(اسامي به ترتيب حروف الفبا مي باشد)
 
 » علیرضا اعرافی  » علی زمانی قمشه‌ای 
 » احمد بهشتی  » سیدمحمد غروی 
 » حمید پارسانیا  » غلامرضا فیاضی  
 » مرتضی جوادی  » محسن قمی  
 » علی ربانی گلپایگانی    » حسن معلمی


 

 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک