» يكي از اولين برنامه‌هايي كه توسط مجمع عالي طراحي و به اجرا آمد، كه بحمدالله مورد اقبال عمومي نيز قرار گرفته، برگزاري نشست‌هاي علمي مي‌باشد. اين نشست‌ها كه در دو قالب كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و ميزگردهاي علمي مي‌باشد، سعي در ايجاد و گسترش فضاي نوآوري و توليد علم در عرصه‌ي علوم عقلي دارد. ضمن اينكه در ميزگردهاي علمي موضوعات و شبهه‌هاي فلسفي، كلامي، عرفاني و اعتقادي با حضور كارشناسان و اساتيد محترم مورد نقد و بررسي علمي قرار مي‌گيرد. پاسخگويي كارشناسانه و منصفانه و غالب شدن فضاي علمي بجاي فضاي احساسي از اهداف مورد توجه اين نشست‌ها مي‌باشد.

عناوین نشست‌های علمی:


» میزگرد علمی

» کرسی‌های نظریه‌پردازی 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک