» لیست میزگردهای علمی
 

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
1

DVD

نشست علمی

1386/09/22

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 1

علی رباني گلپايگاني
و
علي مؤمني
حسن معلمي
2

DVD

نشست علمی

1386/11/18

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 2

علی رباني گلپايگاني
و
نجم‌الدين طبسي
حمیدرضا رضانيا
3

DVD

نشست علمی

1387/03/02

نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع

محمد تقي سبحاني، سيد محمد كاظم طباطبايي و يوسفي غروي

علی عباسي
4

DVD

نشست علمی

1387/07/25

نقد و بررسی عرفان های کاذب

عبدالحسین خسروپناه، محمد فنايي
 
اشكوري و احمد حسین شريفي
ابوالفضل كياشمشكي
5

DVD

نشست علمی

1387/08/02

وحی و زبان قرآن

مرتضي جوادي، علیرضا قائمي‌نيا و ابوالفضل ساجدي

علی عباسي
6

DVD

نشست علمی

1387/08/30

تبیین وحی از منظر عرفان و نقد برداشتهای ناروا

حمید پارسانيا، محمدمهدی مهندسي و
 
سید یدالله يزدان‌پناه
محسن ميري
7

DVD

نشست علمی

1387/10/26

وحی و تجربه دینی

علیرضا قائمي‌ نیا و ابوالفضل ساجدي

علی شيرواني
8

DVD

نشست علمی

1388/07/16

معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی

محمدمهدی مهندسي و سید یدالله يزدان‌پناه

محمدمهدی گرجيان
9

DVD

نشست علمی

1388/09/05

علم دینی، چیستی و امکان

مسعود آذربایجانی، حسین بستان و حسین سوزن چی

محمد فتحعلی خانی
10

DVD

نشست علمی

1388/10/17

نقد و بررسي معرفت‌شناسي كانت

احمد احمدی و غلامعلی حداد عادل

محمد محمدرضائی
11

DVD

نشست علمی

1388/12/20

فلسفه حقوق بشر

همایون همتی

علی عباسی
12

DVD

همايش علمي

1389/07/15

همایش دين و فلسفه

آیت الله عبدالله جوادی آملی،آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا اعوانی

علی عباسی
13

DVD

نشست علمی

1389/10/23

ماده در فلسفه و فیزیک

غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی

علی عباسی
14

DVD

نشست علمی

1389/10/30

زمان در فلسفه و فیزیک

رضا حاجی ابرهیم، علی عباسی و مهدی منفرد

ابوالفضل کیاشمشکی
15

DVD

نشست علمی

1389/12/15

تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر

پروفسور راجو

حمید پارسانیا
16

DVD

نشست علمی

1390/01/25

علیت در علم و فلسفه

غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی

علی عباسی
17

DVD

نشست علمی

1390/02/08

چیستی فلسفه تطبیقی

 غلامعلی حداد عادل و حمید پارسانیا

محمد فتحعلی خانی
18

DVD

نشست علمی

1390/08/05

قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه

 ابوالفضل کیاشمشکی و  منصور نصیری ابوالحسن حسنی
19

DVD

نشست علمی

1390/10/01

رابطه نفس و بدن 1

غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت

علی شیروانی
20

DVD

نشست علمی

1390/11/13

بررسی مسئله استقراء

علی عباسی و منصور نصیری

سید محمدتقی موحد ابطحی
21

DVD

نشست علمی

1390/12/04

رابطه نفس و بدن 2

سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت

علی شیروانی
22

DVD

نشست علمی

1391/02/28

هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس

محمد غروی، حسن معلمی و رضا اکبری

مهدی ذاکری
23

DVD

همایش علمی

1391/04/01

مهدویت، نگاهی به پژوهش‌های نو

آیت الله محمد امامی کاشانی و  علی عباسی

عزالدین رضانژاد
24

DVD

نشست علمی

1391/10/28

اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی

غلامرضا فیاضی، حسن رمضانی و سلیمانی امیری

محمد رضاپور
25

DVD

نشست علمی

1391/11/12

اراده آزاد و موجبیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی

مسعود آذربایجانی، محمود رجبی و اکبر میرسپاه

حسین بستان
26

DVD

نشست علمی

1391/12/24

هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه

غلامرضا فیاضی و  علی اکبر رشاد

مسعود آذربایجانی
27

DVD

نشست علمی

1391/12/17

ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی

محمد غروی، حمید شهریاری و محمد عباس زاده جهرمی

بهروز مینایی
28

DVD

نشست علمی

1392/08/09

کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار

سید یدالله یزدان پناه و حسن رمضانی

علی امینی نژاد
29

DVD

نشست علمی

1392/08/30

دومین نشست  ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی

علی اکبر رشاد و علیرضا اعرافی

علی شیروانی
30 DVD نشست علمی 1392/09/21 برهان وجودی در اندیشه اسلامی علی افضلی، غلامرضا فیاضی و علی شیروانی محمد جعفری هرندی
31 DVD نشست علمی 1393/03/01 نقش صدرالمتالهین در علوم اسلامی(ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) حسن رمضانی و علی امینی نژاد  
32 DVD نشست علمی 1393/09/06 برهان وجودی در اندیشه اسلامی (2) علی افضلی و عسکری سلیمانی امیری محمد جعفری هرندی
33 DVD نشست علمی 1393/10/11 فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا مسعود آذربایجانی، رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
34 DVD نشست علمی 1393/12/07 بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا و شیوه های شکوفایی فطرت رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
35 DVD نشست علمی 1393/12/14 جایگاه اعیان ثابته در علم خدا حسن رمضانی و حسن معلمی علی امینی نژاد
36 DVD نشست علمی 1394/02/18 مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی نجف لک زایی و علیرضا صدرا محمدباقر خراسانی
37 DVD نشست علمی 1394/02/31 بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی حمید پارسانیا و عبدالحسین خسروپناه علی امینی نژاد
38 DVD نشست علمی 1394/08/14 علم تفصیلی خدا به ماسوی الله قبل از خلق غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی علی امینی نژاد
39 DVD نشست علمی 1394/08/28 نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی احمد احمدی و احمد بهشتی علی امینی نژاد
40 DVD نشست علمی 1394/09/05 نقد و بررسی نظریه این­همانی ذهن و مغز  احمدرضا همتی و امیر صائمی محمدتقی یوسفی
41 DVD نشست علمی 1394/10/03 عدم تناهی واجب تعالی، مفهوم، مبانی و نتایج غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان
42 DVD نشست علمی 1394/10/17 انسان و سلامت محمدصادق شجاعی رضا حیبی
43 DVD نشست علمی 1394/11/15 انرژی در فیزیک و فلسفه مهدی گلشنی و  علی  عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی
44 DVD نشست علمی 1395/04/02 بازشناسی جریان های تکفیری معاصر عزالدین رضانژاد محمدباقر خراسانی
45 DVD نشست علمی 1395/07/29 چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف علی اکبر رشاد، عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا مجتبی مصباح
46 DVD نشست علمی 1395/08/06 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران  ناصرالدین علی تقویان،  مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی هادی موسوی
47 DVD نشست علمی 1395/08/20 نقش علامه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی حمید پارسانیا، یدالله یزدان پناه علی امینی نژاد
48 DVD نشست علمی 1395/09/18 «ماچرا اینجاییم؛  اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» حامد صفایی پور و ابراهیم آزادگان سید محمدتقی موحد ابطحی
49 DVD نشست علمی 1395/10/30 تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس محمدعلی عبداللهی و علیرضا قائمی­نیا رحمت الله رضایی
50 DVD نشست علمی 1395/11/07 زمان در ماوراء طبیعت غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمد تقی یوسفی
51 DVD نشست علمی 1395/11/21 حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی حمید پارسانیا، علیرضا صدرا و نجف لک زایی شریف لک زایی
52 DVD نشست علمی 1395/12/19 حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک در این زمینه میثم توکلی بینا، علیرضا جلالی فر و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی
53 DVD نشست علمی 1396/01/31 تداخل موجودات یا معیّت قیومیه غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان
54 DVD نشست علمی 1396/02/14 نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین  یاسر پوراسماعیل و  محمد سادات منصوری محمد رضاپور
55 DVD نشست علمی 1396/03/02 فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مرتضی جوادی آملی، نجف لک زایی و بهرام دلیر مهدی امیدی
 
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک