۱۳۹۰/۸/۱۷    ۱۸:۳۹     بازدید:۱۱۲۲۲       کد مطلب:۵۱۵۱          ارسال این مطلب به دیگران

تولیدات رسانه‌ای »
  ،   تولیدات صوتی

ردیف

موضوع

تعداد جلسات

استاد

1

اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال

4

فیاضی

2

اسفار جلد اول

256

مهندسی

3

اسفار جلد اول ) شماره 1 )

1-180

فیاضی

4

اسفار جلد اول ) شماره 2 )

423-181

فیاضی

5

اسفار جلد اول ) شماره 3 )

538-424

فیاضی

6

اسفار جلد اول ) شماره 4 )

640-539

فياضي

7

اسفار جلد اول ) شماره 5 )

737-641

فیاضی

8

اسفار جلد اول ) شماره 6 )

832-738

فیاضی

9

اسفار جلد دوم

126

مهندسی

10

اسفار جلد سوم

211

پارسانيا

11

اسفار جلد سوم

255

ممدوحی

12

اسفار جلد ششم

246

اسحاق‌نیا

13

اسفار جلد ششم

112

مرتضی جوادي

14

امامت

22

ربانی گلپایگانی

15

آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

34

عبودیت

16

آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسلامی

5

علمی

17

بررسی جریان‌های فکری بالکان

6

خلیلوویچ

18

تحلیل و بررسی اصالت وجود

7

عبودیت

19

تفسیر المیزان ( سوره حمد )

7

غروی

20

چیستی عرفان نظری و کارکِرد آن

4

یزدان پناه

21

چیستی فلسفه سیاسی اسلامی

4

پارسانیا

22

حکمت متعالیه

239

یزدان پناه

23

رابطه نفس و بدن

5

غروی

24

شاخصه های عرفان ناب شیعی

8

فنائی اشکوری

25

شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) ( حدیث 1 تا 20 )

85

تحریری

26

علم النفس فلسفی

13

یوسفی

27

علم دینی

9

پارسانیا

28

فلسفه ذهن

12

ذاکری

29

کلام جدید ( بحث عقل و دین )

211

ربانی گلپایگانی

30

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

3

واعظی

31

مبانی حکمت متعالیه

1-50

فیاضی

32

معرفت شناسی 1 و 2

13

معلمی و رضانیا

33

منطق صدرایی

32

سلیمانی امیری

34

نسیم معرفت ( مباحث معرفت شناسی )

29

فیاضی

35

نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

26

آذربایجانی

36

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

6

میری

37

نقد و بررسی عرفان های کاذب

9

شریفی

38

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب ( شیطان‌پرستی )

5

شریفی

39

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

21

رضانژاد

40

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش اول) 21 رضانژاد
41 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش دوم) 7 رضانژاد
42 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش سوم) 7 رضانژاد

43

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر ( بابيّت و بهائيّت )

17

رضانژاد

44 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بائیت و بهائیت) بخش اول 8 رضانژاد
45 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بابیت و بهائیت) بخش دوم 9 رضانژاد

46

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر ( شيخيّه )

13

رضانژاد

47 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (شیخیه) بخش اول 7 رضانژاد
48 نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (شیخیه) بخش دوم 6 رضانژاد
49

نقد و بررسي فلسفه‌ غرب ( کانت )

19

محمد‌رضايي

50

نقد و بررسي فلسفه غرب ( هيوم )

6

فتحعلي‌خاني

51

نقد وبررسی فلسفه غرب ( دکارت )

7

قمی

52

اشارات ( جلد دوم ) نمط 1 و 2 و 3

457

حشمت‌پور

53

اشارات ( جلد سوم ) نمط 4 و 5

140

حشمت‌پور

54

اشارات (جلد سوم) نمط 6

صوتی 156

حشمت‌پور

تصویری 13
55

بدایه الحکمه

108

سربخشی

56

بدایه الحکمه

132

یوسفی

57

برهان شفاء

125

پارسانیا

58

تمهید القواعد

188

رمضانی

59

تمهید القواعد

88

معلمی

60

شواهدالرّبوبیه

86

مرتضی جوادی

61

نهایه الحکمه ( مرحله الاول الی المرحله السابع )

120

شیروانی

62 فلسفه اخلاق 12 خواص
63 هیئت (تشریح الافلاک) 34 رمضانی
64 اسفار جلد اول (شماره 7) 833-916 فیاضی
65 حکمت متعالیه (شماره 2) 240-314 یزدان پناه
66 شرح اشارات (نمط 4 و 5) 66 شیروانی
67 اسفار جلد 7 193 اسحاق نیا
68 اسفار جلد 6 228 ممدوحی
69 فلسفه علم 37 میرسپاه

تولیدات جدید رسانه ای مجمع عالی حکمت اسلامی با رنگ آبی مشخص شده است.ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک